Na výber máte z týchto dvoch zmlúv:

   DoVP    (Dohoda o Vykonaní Práce)

   DoBPŠ    (Dohoda o Brigádnickej Práci Študenta)

DoVP vypisujú neštudenti, externí študenti a študenti, ktorí už dovŕšili 26 rokov.

DoBPŠ vypisujú študenti, a to len tí, ktorí sú schopní preukázať sa potvrdením o návšteve školy. Pokiaľ si študent, ale nemáš potvrdenie o návšteve školy, musíš podpísať DoVP.

 

   VYHLÁSENIE NA ZDANENIE PRÍJMOV  

Každoročné zmätky sú pri tomto "krásnom" dokumente, ktorý je pre naše milé účtovníčky alfa omega, preto mu venujte maximálnu pozornosť.

Tento dokument podpisujete u nás, ak nemáte žiadnu inú brigádu a ak ste ho nepodpisovali už niekde inde. Tento dokument môžete podpísať len u jedného zamestnávateľa v danom kalendárnom mesiaci. Čiže ak brigádujete cez školský rok, ale v mesiaci júl už nie, tak toto vyhlásenie môžete podpísať u nás.
Podpísaním tohto papiera sa stane to, že vám nebude štát príjem z brigády zdaňovať, avšak len do výšky 328,12 € za mesiac, čo je nezdaniteľný základ – ak ho prekročíte, z prekročeného rozdielu bude strhnutá daň 19%. (Príklad: ak zarobíte 416,94€, výsledná daň bude 19€).

Príklad 1: Frederika je študent, nepracuje nikde inde, preto podpíše ku dohode o brigádnickej práci študenta na Pohode aj vyhlásenie a nebudú jej tento príjem zdaňovať.

Príklad 2: Lukáš pracuje počas roka niekde inde a v tej práci má podpísané vyhlásenie. To znamená, že papier na vyhlásenie na Pohode podpísať nemôže, preto bude mať mzdu nižšiu o daň, ktorú si štát vezme ako "výpalné".

Ponaučenie z príbehu plynie takéto: Ak nemáte inú brigádu, alebo máte a nepodpisovali ste tam vyhlásenie, tento krásny papier pri príchode na letisko podpíšete.

Pri registrácii sa vás to najprv opýta, či ste podpisovali Vyhlásenie v inom zamestnaní. Pokiaľ je odpoveď "áno", vyhlásenie u nás nepodpisujete. Pokiaľ je odpoveď "nie", vtedy sa vás systém
opýta, či chcete podpísať vyhlásenie na Pohode. Buďte pozorní pri vypĺňaní.

 

   ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA   

Tento dokument vypĺňate kvôli sociálnemu poisteniu, ak nemáte brigádu inde, kde Vám platia sociálne poistenie. Ak ste ho nepodpísali nikde inde, podpisujete to u nás.

Pozor: duplicitné uplatnenie/podpísanie Čestného vyhlásenia u dvoch zamestnávateľov je
sankcionované sociálnou poisťovňou, preto si to určite overte. Ak máte uzavretú Dohodu o Brigádnickej Práci Študenta aj inde ako na Pohode a nie ste si istí, kontaktujte svojho zamestnávateľa a overte si, či ste tento dokument podpisovali!