Čo by si mal vedieť

Informácie v kocke:
   OSOBNÁ REGISTRÁCIA    Streda 7.7.2021 na akreditáciach pred produkčným vchodom na letisko od Nozdrkoviec/Biskupíc od 18:00 - 22:00.

   ČO    Brigáda v nápojových centrách, môže obnášať prácu za pokladňou, čapovanie, pomocné práce - všetko so zaškolením

   KEDY    8.-10. júla 2021, príchod najneskôr 7. júla do 23:59

   KDE    Letisko Trenčín, POHODA FESTIVAL 2021

   KOĽKO    Odpracuješ max. 24 hodín počas festivalu v 3-4 smenách

   PLAT    3,5 EUR/hod. brutto; výplata sa odosiela do 30 dní po ukončení festivalu. Výplata je jednorázovou odmenou za prácu na festivale.
Výplata je v termíne odosielaná tomu brigádnikovi, ktorý má správne vysporiadané všetky právne náležitosti k zmluve (t.j. aj dodané potvrdenie o návšteve školy) a dodržal podmienky brigády.

   VSTUP    Lístok a teda vstup na festival je súčasťou brigády

   ZÁLOHA    Uhrádza sa v rámci registračného systému cez platobnú bránu. Je stanovená na sumu 100 EUR v prípade úhrady do 4. júla (pôvodne 60 EUR do 14. apríla, respektíve 80 EUR do 2. júna). Po tomto termíne už nie je možná registrácia ani úhrada zálohy.
Záloha sa odosiela naspäť do 7 dní po skončení festivalu - teda do 18.7.2021 (vrátane). Brigádnik, ktorý sa nemohol dostaviť zo zdokladovaných zdravotných dôvodov, alebo musel opustiť brigádu počas jej trvania, bude záloha vrátená v nasledujúcom týždni - t.j. 19.7.- 25.7.2021.

   UBYTOVANIE    Vo vlastnej réžii; bude pripravené samostatne ohradené stanové mestečko pre brigádnikov, kde si môžeš postaviť svoj stan

   STRAVA    Vo vlastnej réžii; vždy počas pracovnej smeny 1x jedlo (väčšinou bageta) a zabezpečený pitný režim

   PODMIENKY ÚČASTI    Občan SR alebo ČR, dovŕšených 18 rokov v čase konania festivalu; občan ČR musí byť zároveň aj študentom a nemať viac ako 26 rokov

   REGISTRÁCIA    Prebieha online do 1. júla 2021. Najneskôr 1. júla o 23:59 musí byť uhradená aj záloha - vtedy považujeme registráciu za kompletnú. Po uhradení zálohy Vám nepríde potvrdzujúci email.

Fotogaléria