FAQ

   Prečo sa platí záloha?  
Záloha sa platí, aby sme mali akúsi zábezpeku, že prídete do práce. S každým jedným brigádnikom počítame a ak niekto vypadne môže to spôsobiť problémy. Záloha sa každému po festivale vracia. V prípade, že by brigádnik prišiel do práce pod vplyvom alkoholu alebo iných nepovolených látok, kradol a podobne, tak v tomto prípade hrozí vyvedenie z festivalu a nevrátenie zálohy. Každý takýto prípad je posudzovaný osobitne podľa závažnosti situácie.

   Môžem ísť pracovať do nápojových centier aj keď nemám ešte 18 rokov?  
Nie. Každý brigádnik musí mať v deň nástupu na brigádu na festivalu dovŕšených 18 rokov. Byť brigádnikom v NC nie je možné ani ak brigádnik dovŕši vek 18 rokov počas festivalu alebo tesne po festivale.

   Ideme ako partia. Môžeme pracovať spolu?  
Áno, je to možné. Pri registrácii musíte uviesť mená svojich kamarátov do poznámky a pri zaraďovaní na jednotlivé smeny, budeme na to prihliadať a snažiť sa každému vyhovieť. Ak neuvediete meno/ mená svojich kamarátov do registrácie, tak neručíme za to, že budete spolu pracovať.

   Môžem si vymeniť smenu?  
Áno, ale náhradníka si musíš nájsť sám a dohodnúť sa so svojim manažérom. Ak by tvoj náhradník neprišiel do práce, tak je zodpovedný brigádnik, ktorý mal pôvodne pridelené smenu.

   Môžem ísť pracovať, ak som občan ČR? 
Áno môžeš, ale musíš byť študent a mať maximálne 26 rokov.

   Neviem akú zmluvu si mám vybrať. Nerozumiem ani, či mám podpisovať Vyhlásenie na zdanenie príjmov a Čestné vyhlásenie.  
Pozri sekciu "Vysvetlenie systému papierovačiek"

   Som zaregistrovaný a nemôžem prísť na festival, čo môžem v tomto prípade robiť?  
Ako prvé nás o tom čo najskôr informovať emailom na nc@pohodafestival.sk. Ak je to zo závažných zdravotných alebo rodinných dôvodov, prilož k emailu spolu s vysvetlením aj doklad. V takomto prípade Ti bude záloha normálne vrátená. Ak to je z iných dôvodov, budeš vyzvaný, aby si si našiel za seba náhradu no ak ju nenájdeš, záloha Ti vrátená nebude. Vždy sa ale snažíme pristupovať k takýmto prípadom ako ľudia.