Ambasádorských program nápojových centier

Posuň ponuku práce v nápojových centrách na festivale ďalším kamarátom/kam a okrem toho, že budete na festivale partia, získaj aj oficiálny merchandise festivalu a to nasledovne:

   10 - 14    získaných ľudí Pohoda tričko

   15 - 24    získaných ľudí Pohoda tričko a Pohoda ponožky

   25 - 49    získaných ľudí Pohoda mikinu

  50+    získaných ľudí lístok na festival Pohoda na rok 2019, alebo na rok 2020

Za získaného človeka považujeme toho, kto počas dopĺňania údajov v registrácii v časti "Poznámka" uviedol, že si ho ty menovite odporučil.

Ak si splnil podmienky na získanie niektorého merchandisu, dôjde Ti o tom SMS v piatok 5.7.2019, aby si bližšie špecifikoval veľkosť.